GİB Duyurusu: KDV Beyanname Değişikliği

1
1141
KDV Beyanname Değişikliği

GİB İstanbul Vergi Dairesi Başkanlığı

Tarih: 19.03.2018
Sayı: 39044742-130[Duyuru]-E.182442

KDV BEYANNAME DEĞİŞİKLİĞİ

” 01.02.2017 tarihi itibarıyla KDV Beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” bölümünün “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” şeklinde değiştirilmesi üzerine söz konusu sütuna hangi işlemlerin yazılması gerekliği, değişiklikten önce “İlave Edilecek KDV” sütununa yazılan 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri uyarınca indirimi kabul edilmeyen vergi tutarları ile mal iadesi işlemlerine ait vergi tutarlarının hangi sütunda beyan edilmesi gerektiği hk.

Başkanlığımıza gerek mükellefler gerek vergi dairesi müdürlükleri aracılığı ile intikal ettirilen olaylardan, 01.02.2017 tarihi itibarıyla Katma Değer Vergisi (KDV) Beyannamesinde “İlave Edilecek KDV” bölümünün “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” şeklinde değiştirilmesi üzerine söz konusu sütuna hangi işlemlerin yazılması gerekliği, değişiklikten önce “İlave Edilecek KDV” sütununa yazılan 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (a), (c) ve (d) bentleri uyarınca indirimi kabul edilmeyen vergi tutarları ile mal iadesi işlemlerine ait vergi tutarlarının hangi sütunda beyan edilmesi gerektiği, hususlarında karşılaşılan sorunlar nedeniyle uygulama birliğinin sağlanması amacıyla aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

1- KDV Beyannamesinin “Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi” bölümüne, sadece, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 30. maddesinin (a), (e) ve (d) bendi uyarınca indirilemeyecek KDV tutarı yazılabilir.

2- Döviz kuru farklarının KDV Beyannamesinde nasıl beyan edileceğine ilişkin olarak, 3065 sayılı KDV Kanunu’nun 24. maddesi uyarınca kur farkları KDV’nin matrahına dahil olduğundan, vergiyi doğuran olayın meydana geldiği tarihten sonra onaya çıkan kur farklarının KDV Beyannamesinin “Matrah” kulakçığındaki tablolarda beyan edilmesi gerekmektedir.

3- Mal iadesi işlemlerine ait vergi tutarlarının beyanı, beyannamenin “Matrah” bölümünde bulunun “Diğer İşlemler” tablosunda yer alan “504-Alınan Malların İadesi/Gerçekleşmeyen İşlemler” işlem türü kullanılarak yapılmalıdır. ”

 

Duyuruyla ilgili detaylı açıklama yazımızı buradan okuyabilirsiniz:

KDV Beyannamesindeki ‘Daha Önce İndirim Konusu Yapılan KDV’nin İlavesi’ Bölümü Hakkında

1 YORUM

Bir Yorum Yazın