Notu Gizle
Sorunuzu EUSE'den seçip kopyalayın, daha sonra ilgili sayfada (CTRL) + (F) tuş kombinasyonuyla arama kutusunu açarak yapıştırın ve arayın.

Teos 9. Bölüm Soru ve Cevaplar

Konusu 'Eğitim' forumundadır ve Muhasebe Cafe tarafından 13 Mayıs 2016 başlatılmıştır.

 1. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Verimliliği arttırmayı amaçlayan sistematik çalışmalar bütünü olan ve bir işin en iyi yapılış biçimi ve tamamlanma süresinin ortaya konduğu yönetsel araç hangisidir?

  A) İş Etüdü

  B) İş Gerekleri

  C) İş Analizi

  D) İş Tanımı

  E) İş Tasarımı


  Bir örgütte çalışanlar tarafından yerine getirilen tüm işlerin ayrıntılı biçimde incelenmesi; bir işin içerdiği görevlerin, sorumlulukların ve bu işi üstlenecek kişilerde bulunması gereken niteliklerin sistematik biçimde incelenmesi sürecine ne ad verilir?

  A) İş Etüdü

  B) İş Gerekleri

  C) İş Tanımı

  D) İş Tasarımı

  E) İş Analizi


  Bireysel zaman yönetimi yöntemlerinden hangisi, ".....istediğinizi yapabilirsiniz ama her şeyi yapamazsınız" anlayışına dayalıdır ve ".....Çabalarınızı öncelikle en önemli işleriniz üzerinde yoğunlaştırın" der?

  A) ABC Yaklaşımı

  B) Hedef Belirleme Yaklaşımı

  C) Savaşçı Yaklaşım

  D) Beceri Yaklaşımı

  E) Sihirli Araç Yaklaşımı


  İşin yapılışı için gerekli zaman standartlarını belirlemeyi hedefleyen teknik hangisidir?

  A) İş Genişletme

  B) İş Zenginleştirme

  C) İş Ölçümü

  D) Hareket etüdü

  E) İş Analizi


  Personele kendi işini planlama, örgütleme, denetleme ve değerlendirme konusunda daha fazla sorumluluk verilmesine ne ad verilir?

  A) Sosyalizasyon

  B) Kalite Çemberi

  C) İş Genişletme

  D) İş Zenginleştirme

  E) Rotasyon


  Aşağıdaki yöntemlerden hangisinde çalışanın değişik durumlarındaki ve değişik zamanlardaki ilginç tepkileri veya davranışları, üstleri tarafından sistematik şekilde not edilir; not edilen olaylar ve davranışlar olumlu veya olumsuz tüm olay ve davranışları kapsar?

  A) Kritik olay yöntemi

  B) Kontrol listesi yöntemi

  C) Sıralama yöntemi

  D) Dereceleme yöntemi

  E) Ayrıntılı değerlendirme formu yöntemi


  Aşağıdakilerden hangisi bir iş analizi yöntemi değildir?

  A) Anket

  B) Hareket etüdü

  C) KarmaYöntem

  D) Gözlem

  E) Görüşme


  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

  A) Örgütleme eyleminde faaliyetler ve görevler, onları yerine getirecek kişilere göre düzenlenir.

  B) Faaliyetlere yeterince önem verme, yerel koşuları ve masrafları göz önünde bulundurma gibi temel etmenler örgütlemede önemlidir.

  C) Birbirleriyle ilişkili işlevlerin yönetilebilecek büyüklükteki birimler içinde gruplandırılmasına bölümlere ayırma ya da bölümlendirme adı verilir.

  D) Örgütleme yapılırken, uzmanlaşmadan yararlanma, kontrolü kolaylaştırma, koordinasyona yardımcı olma dikkate alınan etmenlerdendir.

  E)  Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatının uygulamasında hangi Genel Müdürlük görevlendirilmiştir?

  A) İhracat Genel Müdürlüğü

  B) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

  C) İthalat Genel Müdürlüğü

  D) Yabancı Sermaye Genel Müdürlüğü

  E) Serbest Bölgeler Genel Müdürlüğü  Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?

  A) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca piyasada denetlenmesidir.

  B) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca ithalat sırasında belge üzerinden denetlenmesidir

  C) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca ithalat öncesinde denetlenmesidir.

  D) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca ithalat sırasında fiziki muayene ile denetlenmesidir.

  E) Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının gümrük idaresince ithalat sırasında denetlenmesidir


  Gümrük Vergileri hangi yasal mevzuata dayanılarak alınabilmektedir?

  A) Yasa

  B) Tebliğ

  C) Tüzük

  D) Yönetmelik

  E) Genelge


  Gözetim Belgesi nasıl düzenlenmektedir?

  A) Müracaat üzerine geçmiş performansa bakılarak

  B) Müracaat üzerine firmanın kayıtlı olduğu bölgenin kalkınmışlığına göre

  C) Müracaat üzerine firma kapasitesi ile orantılı olarak

  D) Müracaat üzerine kota ile

  E) Müracaat üzerine otomatik


  Serbest Bölgeler nasıl tanımlanabilir?

  A) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırlarında dışında olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, her türlü faaliyetin herhangi bir izin alınmaksızın serbestçe yapılabildiği bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

  B) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırlarında dışında olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

  C) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

  D) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, her türlü faaliyetin herhangi bir izin alınmaksızın serbestçe yapılabildiği bölgeler olarak tanımlanmaktadır.

  E) Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırlarında dışında olmakla beraber, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için bazı harçların alındığı ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.  Aşağıdakilerden hangisi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatının amacı değildir?

  A) En iyi kalite ürün ithalatını sağlamak

  B) Dış alıcıların ürünlerimizi tercih etmesini sağlamak

  C) İthal ürünlerde yanıltıcı uygulamaları önlemek, tüketiciyi koruyucu tedbirleri almak

  D) Uluslararası ticarette teknik engel oluşumunu önlemek

  E) Piyasaya güvenli ürün arzını sağlamak


  Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı engellerden birisi değildir?

  A) Teknik engeller

  B) Miktar kısıtlamaları

  C) İthal yasakları

  D) Kambiyo rejimleri

  E) Gümrük vergisi


  Tarife Kontenjanı Nedir?

  A) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin %50 indirimli uygulanmasıdır.

  B) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin arttırılmasıdır.

  C) Belirli ürünlerdeki gümrük vergisi tarifelerin sürekli olarak sıfırlanmasıdır.

  D) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin indirimli veya sıfır uygulanmasıdır.

  E) Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin %50 arttırılarak uygulanmasıdır.


  Türkiye ne zaman liberal ithalat politikalarını uygulamaya koymuştur?

  A) 1980 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

  B) 1996 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

  C) 1930 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

  D) 2005 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

  E) 1999 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.


  Türkiye'de standardı kim hazırlar?

  A) Milli Eğitim Bakanlığı

  B) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı

  C) Dış Ticarette Standardizasyon Genel Müdürlüğü

  D) TSE

  E) Üniversiteler


  İthalat sırasında aşağıdaki vergilerden hangisi alınmaz?

  A) KDV

  B) Özel Tüketim Vergisi

  C) Gümrük Vergisi

  D) Damping Vergisi

  E) Gelir Vergisi


  Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kısa vadeli yabancı kaynaklar; sürekli sermayeden, duran varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan tutara eşittir.

  B) Kısa vadeli yabancı kaynaklara, brüt işletme sermayesi eklenirse dönen varlıklara eşit bir tutar elde edilir.

  C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, aktif toplamından sürekli sermaye tutarının çıkarılmasından sonra kalan tutara eşittir.

  D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar artarsa işletmenin likiditesi de artar.

  E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmenin uzun vadeli yabancı kaynaklarının dışındaki tüm finansal kaynaklarını ifade eder.


  Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Her hangi bir duran varlığın tutarı, her hangi bir dönen varlığın tutarından daha büyük olur.

  B) Duran varlıklar, bir yıllık süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

  C) Duran varlıklardaki artışların, sabit maliyetlerde artış doğurması beklenmez.

  D) Duran varlıklar ile net işletme sermayesinin toplamı sürekli sermaye tutarına eşittir.

  E) Duran varlıkların likiditesi dönen varlıklardan yüksektir.


  Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Duran varlıklarlardaki artışlar, başlıca sabit maliyet artışı nedenlerinden biridir.

  B) Duran varlıkların likiditesi dönen varlıklardan düşüktür.

  C) Duran varlıklar, bir yıllık süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

  D) Duran varlıklar, bir yıldan uzun bir süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

  E) Duran varlıklar tutarı, sürekli sermaye tutarından çıkarılırsa; net işletme sermayesi elde edilir


  Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Gelir tablosundaki hesap tutarları kümülatif (birikimli) tutarlardır.

  B) İşletmenin bir dönem boyunca yürüttüğü her bir faaliyetten kaynaklanan toplam gelir ve giderler ile bunların sonuçlarını gösteren finansal tablodur.

  C) Gelir tablosundaki gelir ve giderler nakit esasına göre hesaplanır.

  D) Gelir tablosu dinamik özelliktedir.

  E) Gelir tablosu dönemsel faaliyetlerin sonuçlarını gösterir.


  Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Kısa vadeli yabancı kaynaklara, net işletme sermayesi eklenirse dönen varlıklara eşit bir tutar elde edilir.

  B) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, işletmenin uzun vadeli kaynaklarının dışındaki finansal kaynaklarını ifade eder.

  C) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, aktif toplamından sürekli sermayenin çıkarılmasından sonra kalan tutara eşittir.

  D) Kısa vadeli yabancı kaynaklar, bilanço tarihi itibariyle vadesine bir yıl ve daha kısa süre kalmış olan borç ve yükümlülükleri ifade eder.

  E) Kısa vadeli yabancı kaynaklar; sürekli sermayeden, duran varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan tutara eşittir.


  Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki artışlar, işletmenin dönemsel giderleri üzerinde bir etki doğurmaz.

  B) Uzun vadeli yabancı kaynaklardaki azalışlar, işletmenin bir veya birkaç aktif hesabında artış doğurur.

  C) Uzun vadeli yabancı kaynakların tutasrı, dönen varlıkların tutarından büyük olur.

  D) Uzun vadeli yabancı kaynakların tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

  E) Uzun vadeli yabancı kaynaklara, özkaynaklar eklenirse sürekli sermaye hesaplanır.


  Kredi analizi ile ilgili olarak kısa vadeli borçlar ile uzun vadeli borçlar arasındaki varsayımsal bir sınır (çubuk) gibi kabul edilerek, borç verenlerin kısa vadeli borçları azaltacak şekilde bu çubuğu yukarı itme eğiliminde; kredi kullanan işletmelerin ise uzun vadeli borçları artıracak şekilde aşağıya itme eğiliminde oldukları çizgi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kredi durum çubuğu

  B) Kredi sınır çubuğu

  C) Kredi hareket doğrusu

  D) Kredi sanal sınırı

  E) Kredi pazarlık doğrusu


  Finansal analizde kullanılan finansal verilerin çeşitliliğine veya finansal tablolar analizinin kimin için yapıldığına göre finansal analizler ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu iki analiz türüdür?

  A) İç analiz – Dış analiz

  B) Kredi analizi – Yatırım analizi

  C) Kredi analizi – Dinamik analiz

  D) Yönetim analizi – Yatırım analizi

  E) Statik analiz – Dinamik analiz


  Belirli bir dönemde bir işletmenin faaliyetlerini ve yatırımlarını finanse etmek için sağladığı kaynakları ve bu kaynakların kullanıldığı yerleri özetleyen, işletmenin finansal durumdaki değişmeleri açıklayan bir finansal tablo aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Nakit akış tablosu

  B) Net işletme sermayesi değişim tablosu

  C) Gelir tablosu

  D) Kâr dağıtım tablosu

  E) Fon akış tablosu


  Finansal tablolar analisti geçmiş 6 yılın ortalaması ile cari yıl değerlerini karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) Bütçe standartları

  B) Standart maliyetler

  C) İdeal standartlar

  D) Sektör (sanayi) standartları

  E) Tarihi standartlar


  Finansal tablolar analisti analizini yapacağı şirketin, sektördeki en başarılı şirket veya başarılı birkaç şirketlere göre durumlarını karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?

  A) Bütçe standartları

  B) İdeal standartlar

  C) Sektör (sanayi) standartları

  D) Tarihi standartlar

  E) Standart maliyetler


  Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler bu vergiyi ne zaman ödemek zorundadırlar?

  A) Beyanname verecekleri ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

  B) Tarh süresi içerisinde

  C) Beyanname verilen tarihi takip eden yedi gün içerisinde

  D) Beyanname verilen ayın sonuna kadar

  E) Beyanname verdikleri tarihten itibaren onbeş gün içerisinde


  Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren kaç gün süre verilir?

  A) 20 gün

  B) 15 gün

  C) 10 gün

  D) 30 gün

  E) 7 gün


  Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi değildir?

  A) Her türlü şans ve talih oyunları tertip edenler

  B) Gelir Vergisi Kanunu'nun 70. maddesinde sayılan mal ve hakları kiraya verenler

  C) Transit taşımalarda gümrük işlemine muhatap olanlar

  D) İthalatta mal ve hizmet ithal edenler

  E) Arızi ticari kazanç sağlamaya yönelik faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişi


  Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre beyanname posta ile gönderilmişse vergi ne zaman tarh edilir?

  A) Beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihi takip eden yedi gün içinde

  B) Beyannamenin gönderildiği tarihi takip eden yedi gün içinde

  C) Beyannamenin gönderildiği tarihi takip eden onbeş gün içinde

  D) Beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihi takip eden onbeş gün içinde

  E) Beyannamenin vergi dairesine geldiği tarihi takip eden otuzgün gün içinde


  Kolektif şirketlerde katma değer vergisi mükellefiyeti kimin adınadır?

  A) Şirket adına

  B) Ortaklardan ikisi adına

  C) Ortakların hepsi adına

  D) Ortaklardan birisi adına

  E) Dışarıdan atanan temsilci adına


  İthalde alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir?

  A) Beyanname verilen ayı takip eden ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

  B) İthalatı takip eden ayın yirminci günü akşamına kadar

  C) İthalatı takip eden yirmi gün içerisinde

  D) Gümrük vergisi ile birlikte aynı zamanda

  E) Malın gümrükten çekilmesinden sonraki onbeş gün içerisinde


  Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre "hizmet sayılan haller"den biridir?

  A) Bir malın alıcının gösterdiği yere teslim edilmesi

  B) Katma değer vergisine tabi bir malın işletme personeline ücret adı altında verilmesi

  C) Su ve elektrik dağıtımı

  D) Hizmetin ifa edilmiş olması

  E) Katma değer vergisine tabi bir hizmetten işletme sahibinin ücretsiz yararlandırılması


  İşi bırakan bir mükellef katma değer vergisi beyannamesini ne zaman verir?

  A) İşin bırakıldığı tarihten önceki onbeş gün içerisinde

  B) İşin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar

  C) İşin bırakıldığı tarihten itibaren onbeş gün içerisinde

  D) İşin bırakıldığı ayı izleyen ayın yirmialtıncı günü akşamına kadar

  E) İşin bırakıldığı tarihte


  Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna hiçbir noktada girmez?

  A) Yurtiçinden satın alınan bir malın yurt içinde satılması

  B) Mal ithalatı

  C) Yurtdışından satın alınan malın yurt dışında teslim edilmesi

  D) Yurt dışından satın alınan malın Türkiye'ye getirilmesi ve sonra yurt dışına satılması

  E) Yurt dışında teslim alınan bir malın Türkiye'ye getirilmesi


  Vergi alacağının ilgili yasalarında gösterilen matrah ve oranlar üzerinden vergi dairesi tarafından hesaplanarak miktar itibariyle tespit edilmesine ilişkin idari işlem aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Tebliğ

  B) Vergiyi doğuran olay

  C) Tahsil

  D) Tahsil

  E) Tarh


  Vergi borcu nedeniyle 7 Mart 2012 tarihinde tebliğ edilen ödeme emrine karşı dava açma süresinin son tarihi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 21 Mart 2012

  B) 7 Mayıs 2012

  C) 7 Mayıs 2012

  D) 7 Nisan 2012

  E) 14 Mart 2012


  Maliye Bakanlığı aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin sorumlusu tutar?

  A) Mükellef A'nın ikametgâhının Almanya'da olması durumunda

  B) Mükellefin işyerinin kanuni merkezi ve iş merkezinin Türkiye'de bulunmaması

  C) Gerekli görülen hallerde

  D) Hepsi

  E) Mükellefin Türkiye içinde ikametgâhının bulunmaması


  Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine katma değer vergisi uygulamasında ne ad verilir?

  A) Konsinye satış

  B) Ödünç

  C) Teslim

  D) Kiralama

  E) Hizmet ifası


  15 Nisan 2013 tarihinde doğan bir vergi alacağı, süresi içinde tarh ve yükümlüye tebliğ edilmezse hangi tarihte zamanaşımına uğrar?

  A) 15 Nisan 2017

  B) 15 Nisan 2017

  C) 15 Nisan 2018

  D) 01 Ocak 2018

  E) 31 Aralık 2019


  Vergi hukukunda, beyanların ve ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu sağlamak amacıyla yükümlünün defter kayıtları, belgeleri ve envanteri üzerinde derinlemesine yapılan araştırmaya ne ad verilir?

  A) Araştırma

  B) Arama

  C) Yoklama

  D) Araştırma

  E) İnceleme
   
 2. Muhasebe Cafe

  Muhasebe Cafe Yönetici Yönetici  Sıralama yöntemi, dereceleme yöntemi, kritik olay yöntemi aşağıdaki konu başlıklarından hangisinde incelenir?
  c: Personel değerleme yöntemleri

  İşin yapılışı için gerekli zaman standartlarını belirlemeyi hedefleyen teknik hangisidir?
  c: İş Ölçümü

  Örgütlerin etkili olabilmesi için, insan kaynakları, maddi faktörler ve işlevleri eşgüdümlenmiş biçimde bir araya getirme sürecine ne isim verilir?
  c: Örgütleme

  bir işletmenin düzenli ve sürekli çalışabilmesi için amaçlar, faaliyetler, departmanlar ve bireyler arasında uyum ve işbirliğinin sağlanmasıdır. Cümledeki boşluğu dolduran uygun ifade hangisidir?
  c: Eşgüdümleme

  İş analizi ve ……………………… arasındaki temel farklılık; iş analizi işle ilgili bilgileri toplayan bir mekanizma; ……………………….. ise toplanan bu bilgileri sistematik ve bilinçli biçimde sunan bir tekniktir. Yukarıdaki cümlede boşluklara gelecek kavram hangisidir?
  c: İş tanımı

  Aşağıdakilerden hangisi işin gerektirdiği personel niteliklerini yansıtır.
  c: iş gerekleri

  Aşağıdakilerden hangisi bir iş analizi yöntemi değildir?
  c: Hareket etüdü

  Aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
  c: Plan, programlamanın kendi içerisinde bir bütünlük taşıyan bölümüdür.

  Yöneticilerin, astlarını genel başarı durumlarına göre değerlendirmeleri yöntemi olan ve değerleyicinin, değerlendireceği kişilerin isimlerini bir kağıda gelişigüzel yazarak, en başarılı gördüğü kişiyi işaretleyip, onun ismini en başa, en başarısız olanın ismini en alta yazdığı yöntem hangisidir?
  c: Sıralama Yöntemi

  Bireysel zaman yönetimi yöntemlerinden hangisi, kendine ayrılan zamanı korumak, verimli ve bağımsız çalışabilmek amacıyla zamanına sahip çıkmak üzerine odaklanır?
  c: Savaşçı Yaklaşım

  Örgütün çeşitli örgütlerle kurulan koordinasyonu dış koordinasyon olarak adlandırılırken, örgütün kendi birimleri arasındaki koordinasyonun adı nedir?
  c: İç koordinasyon

  Aşağıdakilerden hangisi bir iş analizi yöntemi değildir?
  c: Hareket etüdü

  Aşağıdakilerden hangisi bürolarda koordinasyon tekniklerinden değildir?
  c: Aşağıya doğru farklılaşma

  İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesi için şikayet gerekliliği aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Sektörden şikayet gelmesi durumunda şikayet sahibi üreticilerin %25'den fazla payı olması veya şikayeti destekleyenlerin payı %50'den fazla olması gerekmektedir.

  İthalat İşlemleri hangi idare tarafından sonuçlandırılmaktadır?
  c: Gümrük İdareleri

  Türkiye ne zaman liberal ithalat politikalarını uygulamaya koymuştur?
  c: 1980 yılından sonra dünyada da gelişen küreselleşme olgusu ile daha liberal bir ithalat politikası uygulamasına geçilmiştir.

  Kimler ithalatçı olabilirler?
  c: Vergi Numarası olan gerçek ve tüzel kişiler

  Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı engellerden birisi değildir?
  c: Gümrük vergisi

  Gözetim Belgesi nasıl düzenlenmektedir?
  c: Müracaat üzerine otomatik

  Piyasa gözetimi ve denetimi nedir?
  c: Ürünlerin ilgili teknik mevzuatına uygun ve güvenli olup olmadığının yetkili kuruluşlarca piyasada denetlenmesidir.

  Aşağıdakilerden hangisi tarife dışı engellerden birisi değildir?
  c: Gümrük vergisi

  İthalatçı Belgesi alınması zorunluluğu hangi yıl kaldırılmıştır?
  c: 1996

  İthalatta Haksız rekabetin önlenmesinden sorumlu ana kurum hangisidir?
  c: Ekonomi Bakanlığı

  Aşağıdakilerden hangisi Dış Ticarette Teknik Düzenlemeler ve Standardizasyon mevzuatının amacı değildir?
  c: En iyi kalite ürün ithalatını sağlamak

  Tarife Kontenjanı Nedir?
  c: Belirli miktardaki ürünler ve belirli dönemler için gümrük vergilerinin indirimli veya sıfır uygulanmasıdır.

  İthalat sırasında aşağıdaki vergilerden hangisi alınmaz?
  c: Gelir Vergisi

  Standart ile Teknik Düzenleme arasındaki fark nedir?
  c: Standart, bir ürün veya işleme ve üretim yöntemine uygulanan, uyulması zorunlu olmayan kuralları belirleyen belge olup, Teknik düzenleme yetkili otoriteler tarafından uyulması zorunlu olan kurallardır.

  Türkiye'nin Ticari Haklarının Korunması Mevzuatının uygulamasında hangi Genel Müdürlük görevlendirilmiştir?
  c: İthalat Genel Müdürlüğü

  Serbest Bölgeler nasıl tanımlanabilir?
  c: Serbest bölgeler, ülkenin siyasi sınırları içinde yer almakla beraber, gümrük hattı dışında sayılan, ülkede geçerli ticari, mali ve iktisadi alanlara ilişkin hukuki ve idari düzenlemelerin uygulanmadığı veya kısmen uygulandığı, sınai ve ticari faaliyetler için daha geniş teşviklerin tanındığı, fiziki olarak ülkenin diğer kısımlarından ayrılan ticaret ve üretim bölgeleri olarak tanımlanmaktadır.

  Aşağıda verilen örnek Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlarından hangisi Dünya Gümrük Örgütüne üye ülkelerce aynı mal tanımı için kullanılmaktadır?
  c: 8703.23

  Gümrük Vergileri hangi yasal mevzuata dayanılarak alınabilmektedir?
  c: Yasa

  Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  c: Dönen varlıkların likiditesi duran varlıklardan yüksektir.

  Finansal analizin amacına göre finansal analizler üçe ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu üç analiz türüdür?
  c: Yönetim analizi – Yatırım analizi – Kredi analizi

  Finansal tablolar analisti analizini yapacağı şirketin, sektördeki en başarılı şirket veya başarılı birkaç şirketlere göre durumlarını karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  c: İdeal standartlar

  Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  c: Duran varlıklar ile net işletme sermayesinin toplamı sürekli sermaye tutarına eşittir.

  Aşağıdakilerden hangisi oran standartları veya standart oranlarının bir özel grubu değildir?
  c: Muhasebe standartları

  ".....Bu analizler, işletmenin finansman temini için başvuruda bulunduğu banka ve benzeri finansal kuruluşlar tarafından yapılan analizlerdir." Cümlesinde açıklanan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Kredi analizi

  Özkaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  c: Fiili sermaye artırıma gidilmemiş ise iki farklı tarih arasında özkaynaklar tutarında ortaya çıkan artış, ilgili dönemin kârı olarak kabul edilir.

  Finansal analizde kullanılan finansal verilerin çeşitliliğine veya finansal tablolar analizinin kimin için yapıldığına göre finansal analizler ikiye ayrılır. Aşağıdakilerden hangisi bu iki analiz türüdür?
  c: İç analiz – Dış analiz

  Herhangi bir andaki (tarihteki) işletme varlıklarının (yatırımlarının) yapısını ve bu yatırımların finansmanında kullanılan kaynakların parasal dağılımını gösteren finansal tablo aşağıdakilerden hangidir?
  c: Bilanço

  Duran varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  c: Duran varlıklar, bir yıllık süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

  Finansal tablolar analisti geçmiş 6 yılın ortalaması ile cari yıl değerlerini karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  c: Tarihi standartlar

  Özkaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  c: Özkaynaklar tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

  ".....Bu analiz türünde, işletmenin belli bir dönemine veya belli bir tarihine ait finansal tablo verileri kendi aralarındaki anlamlı ilişkileri saptamak üzere analiz edilmektedir." Cümlesinde açıklanan analiz türü aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Statik analiz

  Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  c: Gelir tablosundaki gelir ve giderler nakit esasına göre hesaplanır.

  Aşağıdakilerden hangileri finansal tablolar analizinin dolaysız (doğrudan) ön koşullarından değildir?
  Standart oranların varlığı ve analizde dikkate alınması
  İşletmenin yapısal ve yönetsel koşullarının analizde dikkate alınması
  Muhasebe uygulama koşullarının analizde dikkate alınması
  c: Yalnızca II.

  Finansal tablolar analisti standart olarak analizini yapacağı şirketin, durumunu analiz etmeyi amaçlıyor ise bu analiz sonuçlarını karşılaştırmak için aşağıdaki oranlardan hangisini kullanır.
  c: Sektör (sanayi) standartları

  ".....Nereden geldi nereye gitti tablosu" olarak da bilinen tablo aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Fon akış tablosu

  Kredi analizi ile ilgili olarak kısa vadeli borçlar ile uzun vadeli borçlar arasındaki varsayımsal bir sınır (çubuk) gibi kabul edilerek, borç verenlerin kısa vadeli borçları azaltacak şekilde bu çubuğu yukarı itme eğiliminde; kredi kullanan işletmelerin ise uzun vadeli borçları artıracak şekilde aşağıya itme eğiliminde oldukları çizgi aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Kredi pazarlık doğrusu

  Dönen varlıklarla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  c: Dönen varlıklar, bir yıldan uzun bir süre içinde nakte dönüşeceği varsayılan varlıklardır.

  Bilançoları, hesap tipi bilanço ve rapor tipi bilanço olmak üzere ayıran biri aşağıdakilerden hangisine göre bir ayrım yapmaktadır?
  c: Şekil bakımından

  Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  c: Uzun vadeli yabancı kaynaklara, özkaynaklar eklenirse sürekli sermaye hesaplanır.

  Finansal tablolar analisti geçen yıl başındaki işletmenin finansal hedefleri ile cari yılda gerçekleşen durumları karşılaştıracak şekilde analiz yapmayı amaçlıyor ise bu analiz için kullanması gereken standart oranlar aşağıdakilerden hangisi olmalıdır?
  c: Bütçe standartları

  Kısa vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  c: Kısa vadeli yabancı kaynaklar; sürekli sermayeden, duran varlıklar çıkarıldıktan sonra kalan tutara eşittir.

  Aşağıdakilerden hangisi finansal tablolar analizinde 4 temel durum olarak bilinen durumlardan biri değildir?
  c: İşletme sermayesi durumu

  Uzun vadeli yabancı kaynaklar ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
  c: Uzun vadeli yabancı kaynakların tutarı, sürekli sermaye tutarından daha büyük olur.

  Aşağıda yer alan unsurlardan hangisi katma değer vergisi uygulamasında katma değer vergisi matrahına dahil değildir?
  c: Sigorta Giderleri

  Gelir tablosu ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
  c: Gelir tablosu dinamik özelliktedir.

  Fon akış tablolarında kullanılan fon kavramı üç farklı içerikle tanımlanabilir. Aşağıdakilerden hangisi veya hangileri bu kapsamda değildir?
  Fon, tüm finansal araçlardır.
  Fon, net işletme (çalışma) sermayesidir.
  Fon, para ve para benzerleridir.
  Fon, otofinansman kaynaklarıdır.
  c: Yalnızca IV.

  Katma değer vergisi uygulamasında teslim ve hizmetlerin karşılığını teşkil eden bedel aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Matrah

  Maliye Bakanlığı aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin sorumlusu tutar?
  c: Hepsi

  Aşağıda yer alan unsurlardan hangisi katma değer vergisi uygulamasında matraha dahil değildir?
  c: Hesaplanan katma değer vergisi

  Kanuni deftere kaydedilmeyen bir alış faturası içeriği katma değer vergisi hangi dönem indirim konusu yapılabilir?
  c: Hiçbir zaman indirim konusu yapılamaz

  Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi olamaz?
  c: Bir adet gayrimenkulünü satan gerçek şahıs

  Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre "teslim sayılan haller"den biridir?
  c: Katma değer vergisine tabi bir malın işletme personeline ücret adı altında verilmesi

  Katma Değer Vergisi Kanunu açısından bir mal tesliminin karşılığının bir hizmet ifası olması durumunda aşağıdaki açıklamalardan hangisi geçerli olacaktır?
  c: ----

  Bir mal üzerindeki tasarruf hakkının malik veya onun adına hareket edenlerce, alıcıya veya adına hareket edenlere devredilmesine katma değer vergisi uygulamasında ne ad verilir?
  c: Teslim

  Vergisi eksik ödenerek yurda sokulduğu tespit edilen bir eşyanın tahsil edilmemiş bulunan katma değer vergisi hakkında hangi kanun esaslarına göre işlem yapılır?
  c: Gümrük Kanunu

  Maliye Bakanlığı aşağıda belirtilen durumlardan hangisinde vergi alacağının emniyet altına alınması amacıyla vergiye tabi işlemlere taraf olanları verginin sorumlusu tutar?
  c: Hepsi

  Katma Değer Vergisi beyannamesi vermek mecburiyetinde olmayan mükellefler bu vergiyi ne zaman ödemek zorundadırlar?
  c: Tarh süresi içerisinde

  Aşağıdakilerden hangisi katma değer vergisi mükellefi değildir?
  c: Arızi ticari kazanç sağlamaya yönelik faaliyeti gerçekleştiren gerçek kişi

  Uluslararası yük ve yolcu taşımalarında matrahı tespit etmeye yetkili olan kişi veya kurum aşağıdakilerden hangisidir?
  c: Maliye Bakanlığı

  İthalde alınan katma değer vergisi ne zaman ödenir?
  c: Gümrük vergisi ile birlikte aynı zamanda

  İşi bırakan bir mükellef katma değer vergisi beyannamesini ne zaman verir?
  c: İşin bırakıldığı tarihi izleyen ayın yirmidördüncü günü akşamına kadar

  Belgesiz mal bulundurdukları veya hizmet satın aldıkları tespit edilen mükelleflere, bu mal ve hizmetlere ait alış belgelerinin ibrazı için tespit tarihinden itibaren kaç gün süre verilir?
  c: 10 gün

  Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre hizmet aşağıdaki hallerden hangisi olamaz?
  c: Bir malın tasarruf hakkını devretmek

  Aşağıda sayılan teslim ve hizmetlerden hangisi Katma Değer Vergisinden istisnadır?
  c: Hepsi

  Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna hiçbir noktada girmez?
  c: Yurtdışından satın alınan malın yurt dışında teslim edilmesi

  Kolektif şirketlerde katma değer vergisi mükellefiyeti kimin adınadır?
  c: Şirket adına

  Serbest meslek erbabının envanterine kayıtlı bulunan bir gayrimenkulün bir bedel karşılığında kiralanması işlemi aşağıdaki vergilerden hangilerinin konusuna girmektedir?
  c: Gelir vergisi ile katma değer vergisi

  Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre "hizmet sayılan haller"den biridir?
  c: Katma değer vergisine tabi bir hizmetten işletme sahibinin ücretsiz yararlandırılması

  Aşağıdaki durumlardan hangisi Katma Değer Vergisi Kanunu'na göre teslim değildir?
  c: Hizmetin ifa edilmiş olması

  Aşağıdaki işlemlerden hangisi katma değer vergisinin konusuna hiçbir noktada girmez?
  c: Yurtdışından satın alınan malın yurt dışında teslim edilmesi
   

Sayfayı Paylaş