2017 Yemek Muafiyeti (Gelir Vergisi)

0
191

2017 yılı için vergiden istisna edilen yemek bedeli 14,00 TL olarak açıklandı. Gelir Vergisi Kanununda düzenlenmiş olan Vergiden İstisna Edilen Yemek Bedeli, işyerinde veya işyerine bağlı birimlerde, işveren tarafından yemek verilmesi halinde, çalışanlara günlük uygun görülen tutarlar vergiden istisna tutulmuştur. 2017 yılı için 14,00 TL’nin üzerinde yemek ödemesi yapılması halinde bu Müstesna tutarını aşan tutar kadarki kısım vergiye tabi kabul edilmektedir.

2017 yılı için vergiden muaf tutulan günlük yemek bedeli : 14,00 TL (KDV Hariç) olarak belirlenmiştir.

Yıllara göre vergiden istisna edilen yemek bedeli tutarları (KDV Hariç) aşağıdaki gibidir:

Yılı Uygulanan Tutar Yasal Dayanağı
2018 16,00 TL 302 Seri No.lu Genel Tebliği
2017 14,00 TL 296 Seri No.lu Genel Tebliği
2016 13,70 TL 290 Seri No.lu Genel Tebliği
2015 13,00 TL 287 Seri No.lu Genel Tebliği
2014 12,00 TL 285 Seri No.lu Genel Tebliği
2013 12,00 TL 284 Seri No.lu Genel Tebliği
2012 11,70 TL 280 Seri No.lu Genel Tebliği

Bir Yorum Yazın